กิจกรรมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 ,มิถุนายน 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นำโดยนางสมบูรณ์ ศรียะพันธ์ เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สระแก้ว โดยมอบเสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน ตุ๊กตาและของเล่นเด็ก พร้อมเงินจำนวน 65,000 บาท แก่นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัว เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 4 ครอบครัวพร้อมมอบของใช้และเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท

หมวดหมู่