ผลการออกรางวัลสลากพฤกษากาชาดบำรุงสภากาชาดไทย
งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี2563

  ผลการออกรางวัลสลากพฤกษากาชาดบำรุงสภากาชาดไทยงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี2563รางวัลที่1 รถยนต์ TOYOTA YARIS 5ประตู จำนวน 1 รางวัลรางวัลที่2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัลรางวัลที่3 ทองคำแท่งหนัก5บาท จำนวน 2 รางวัลรางวัลที่4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5...
ให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

ให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

ให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ วันที่: 22 มีนาคม 2562 โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ วันที่ 22 มีนาคม. 2562  เรือนจำกลางสมุทรปราการ นำโดยนายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ...
โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ

โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ

โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ วันที่: 13 มีนาคม 2562 โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมออกพื้นที่จัดแสดง โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ณ ศาลามูลนิธิวัดมงคลโคธาวาส...
อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน วันที่: 11 มีนาคม 2562 อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน                 คณะอาสากาชาดออกเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจที่บ้าน  ผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก...
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานเดินวิ่ง125 ปี

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานเดินวิ่ง125 ปี

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานเดินวิ่ง125 ปี วันที่: 4 มีนาคม 2562 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานเดินวิ่ง125 ปี วันที่ 4 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ...