ถวายความรู้แด่พระภิกษุ วัดหัวลำโพง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 กรกฎาคม 2560

27 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และคณะอาสากาชาด ร่วมถวายความรู้แด่พระภิกษุ วัดหัวลำโพง และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องรู้ทันโรค เพื่อฟื้นฟูร่างกาย และเป็นการเตรียมการป้องกันในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้ทราบถึงวิธีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้ยางยืดในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และสามารถนำไปแนะนำให้ความรู้ต่อผู้อื่นได้อีกต่อหนึ่ง เป็นการสร้างแนวร่วมให้ขยายต่อไป จากนั้นคณะอาสากาชาด วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน ช่างน้ำหนัก วัดมวลกายเพื่อดูปริมาณไขมันใต้ผิว และเช็คกล้ามเนื้อ ของร่างกาย ตรวจสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ถวายยางยืดออกกำลังกาย อุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน และเครื่องเจาะวัดน้ำตาล น้ำยาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งถวายอาหารเพล และเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วม อีกด้วย นอกจากนี้ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย ผู้ดูแลอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำ EM ขยายแก่ครูของโรงเรียนวัดหัวลำโพง เพื่อนำไปผลิตใช้รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การผลิต EM ขยาย แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย

 

หมวดหมู่