ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 25. พฤศจิกายน 2560. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทยร่วมงานกับ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้งพร้อมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี. สภากาชาดไทย ณ. ห้างพรอมานาดและยังมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย บริจาคโลหิตจำนวน 174 ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 8. ราย
อวัยวะ. 9. ราย. รวมจำนวน 27. ราย
อุทิศร่างกาย. 10. ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

 

 

หมวดหมู่