วางพวงมาลา ร.6

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ณ สวมลุมพินี

หมวดหมู่