รับมอบยางยืด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะอาสากาชาดไทย-อินเดีย บริจาคยางยืดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานอาสากาชาด จำนวน 300 เส้น โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นผู้รับมอบ

หมวดหมู่