ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 11. พฤศจิกายน 2560. กลุ่มงานโครงการ
จิตอาสา อาสากาชาด สภากชาดไทย ร่วมงานกับ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต. 100. ครั้งและศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ. สภากาชาดไทย.
ออกหน่วยรับบริจาค. โลหิต รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา อวัยวะ อุทิศร่างกาย. **เชิงรุก**
ณ. ห้างพรอมนาท + มีนบุรี
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาบริจาคและแสดงความ
จำนงบริจาค ขอให้ทุกท่านแบะครอบครัวมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง.
วันนี้คุณยายอาสากาชาดได้พบน้องฟ้าใส อายุ 9. ขวบ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริจาค. รับฟังข้อมูลต่างๆ
จากคุณยายด้วยความสนใจและเข้าใจ ที่สำคัญ น้องฟ้าใสมี **ต้นแบบ** ที่ดีคือคุณพ่อ+คุณแม่
เป็นครอบครัวที่น่ารักมากค่ะ
ยอดรับบริจาคโลหิต. 103. ราย
ยอดแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 8. ราย
อวัยวะ. 6. ราย. รวม. 21. ราย
อุทิศร่างกาย. 7. ราย
อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

หมวดหมู่