เยี่ยมผู้ติดเชื้อ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 กันยายน 2560

14 กันยายน 2560 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ พร้อมอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ สอบถามความเป็นอยู่ผู้ติดเชื้อ HIV ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก มอบกระเช้าเยี่ยมและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผู้ติดเชื้อให้ต่อสู่กับชีวิตต่อไป ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวดหมู่