ถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี2560

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 กรกฎาคม 2560

5 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด 60 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าป่า ณ วัดนางคุ่ม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดนางคุ่มอีกจำนวนหนึ่ง

หมวดหมู่