ปณิธานอาสากาชาด

สำนักงานอาสากาชาดมุ่งหวังให้อาสาสมัครตระหนักถึงการเป็นอาสาสมัครที่ดี เพื่อสร้างพลังแห่งจิตอาสาที่เต็มเปี่ยม จึงมุ่งปฏิบัติภารกิจอย่างสุดกำลังให้สมกับคำว่าอาสาด้วยใจบริสุทธิ์ ตามปณิธานที่ว่าเราจะตั้งมั่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตา กรุณา มีมนุษยธรรม มีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ เสียสละ และมีจิตบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชน

ข่าว

ข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด

วิดีโอ

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

Home     Join US     News    About

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Red Cross Volunteer Bureau
Thai Red Cross Society
1873 Rama IV Road, Patumwan, Bangkok 10330

02-251-0385
02-250-0582
02-256-4287

Links
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Pin It on Pinterest