วันที่: 30 มกราคม 2562

วันที่30 มกราคม 2562 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด ด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปะวัฒนธรรมไทยนำคณะกรรมการสโมรสรอาสากาชาดพร้อมคณะอาสากาชาดเยี่ยมอาสากาชาดอาวุโส นางจินตนา เพ่งวรรธนะ ณ โรงพยาบาลพระราม 9 ทำให้มีกำลังใจ ดีใจเป็นอย่างมากและพร้อมที่ทำงานเป็นอาสากาชาดต่อไป

 

หมวดหมู่