วางพานพุ่มถวายสัการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ณ ศาลาทินทัต ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย