วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง คือ

                    – ช่วงแรก เวลาเช้า อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถอัญเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง

                    – ช่วงที่สอง คือ การถวายพระเพลิง

                    – ช่วงที่สาม การถวายพระเพลิงจริง ในเวลา 22.00 น.