ขอเชิญอาสากาชาดเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินประจำปี2560 ณ วัดบัวลอย จังหวัดสระบุรี 

ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สโมสรอาสากาชาด โทร 02-251-1272