สโมสรอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2561
ในวันศุกร์ที่12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบต่อไป