ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 งานกาชาด ประจำปี 2561 
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน – วันเสาร์ 1 ธันวาคม 2561
ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 (ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู)