การทำEMขยายและน้ำยาอเนกประสงค์ วัดหัวลำโพง

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 3 กรกฎาคม 2560

3 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และผู้ประสานงานโครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ พร้อมด้วยอาสากาชาดในโครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ ออกติดตามงานการทำ EM ขยาย และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ของทางวัดหัวลำโพง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นได้ปรึกษากับผู้ช่วยเจ้าอาวาสในกรณีที่จะนำแพทย์ เข้าตรวจรักษาดวงตาประกอบแว่นแก่ภิกษุที่วัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพ อาทิการใช้ยางยืดในการบริหารร่างกาย จากนั้นได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนวัดหัวลำโพง เพื่อหาแนวทางที่จะนำ EM ขยาย และการทำน้ำยาอเนกประสงค์มาใช้ภายในโรงเรียนต่อไปด้วย
ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในการทำ EM ขยาย และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ณ วัดบางเพรียง อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี มีเจ้าอาวาสวัด ทหาร ผู้นำชุมชน โรงเรียน สาธารณสุข ร่วมเข้ารับฟังเพื่อเป็นแนวร่วมในการดำเนินการร่วมกันต่อไป

หมวดหมู่