สำนักงานฯ

ส่งข้อความ

Call Center สภากาชาดไทย 1664

สถานที่ติดต่อ: 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2251-0385, 0-2251-0582, 0-2252-6913
เบอร์แฟกซ์: 0-2252-8711

อีเมล์: volunteer_trcs@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน: https://vb.redcross.or.th/