วันที่: 17 พฤศจิกายน 2561

ADVOCACY MODEL
17 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อ HIV นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และทีมอาสากาชาด ร่วมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในเรื่องการทำ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย และกลุ่มผู้ติดเชื้อHIV ของโรงพยาบาลบางกรวย โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์การทำ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ ถุงรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ เสื้อยืด ยางยืด แก่ทางโรงพยาบาลบางกรวย และผู้ติดเชื้อ HIV ณ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

หมวดหมู่