วันที่: 7 พฤษภาคม 2556

ประเภท: งานจัดทำสำลีและพับผ้าก๊อซให้โรงพยาบาล

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันกาชาดโลก พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ณ ลานกีฬาชุมชนตลาดโชคชัย 4 ลาดพร้าว ซึ่งในปีนี้ สโลแกนของปีนี้ “150 ปี พลังกาชาดเพื่อมนุษยธรรม” โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในที่ 4 พฤษภาคม 2556 มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดศักยภาพของพลังเยาวชน ซึ่งเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย กับกิจกรรมบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 120 ปีสภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน และฉลอง 150 ปีที่องค์การกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงได้ถือกำเนิดขึ้น ภายในงานมีขบวนพาเหรดพร้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อเผยแพร่หลักการกาชาด และภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมถึงถึงสโลแกนของวันกาชาดโลก การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อแสดงศักยภาพของอาสายุวกาชาด ด้านปฐมพยาบาล กิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟัน มอบชุดของขวัญแก่ผู้สูงอายุ การแสดงบนเวทีของเด็กโรงเรียนวัดลาดพร้าว ของอาสายุวกาชาด การแสดงของกุลบุตร กุลธิกาชาด การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทย และภาคภาคีอื่นๆ ด้านอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชน

หมวดหมู่