74 ปี สำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 06 สิงหาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

1 สิงหาคม 2557 วันสถาปนา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินภารกิจมาเป็นปีที่ 74 โดยสำนักงานอาสากาชาด ได้ดำเนินภารกิจที่สนับสนุนพันธกิจสภากาชาดไทยอย่างเข้มแข็ง และในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีทำบุญภวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกับจ้าหน้าที่ และ อาสากาชาดทุกท่าน โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารจากสำนักงานต่างๆในสภากาชาดไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธี และ อาสากาชาดได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยสโมสรอาสากาชาดและอาสากาชาดรุ่นต่างๆ

หมวดหมู่