49ปีศูนย์บริการโลหิตฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2561

12 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแด่ นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 49 ปี ในที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่