ให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 มีนาคม 2562

โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

วันที่ 22 มีนาคม. 2562  เรือนจำกลางสมุทรปราการ นำโดยนายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดาที่ปรึกษาโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง และคณะวิทยากรจากสำนักงานอาสากาชาดในการจัดทำโครงการทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษของผู้ต้องขัง โดยโครงการนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ และ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถทำเป็นอาชีพได้

 

 

หมวดหมู่