อาสากาชาด สนับสนุนชุดผู้ป่วย ชาย-หญิง มอบให้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 พฤษภาคม 2564

อาสากาชาด สนับสนุนชุดผู้ป่วย ชาย-หญิงมอบให้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19

วันที่ 17 พฤษภาคม​ 2564 นางกาญจนา โอสถานุเคราะห์ อาสากาชาด สนับสนุนชุดผู้ป่วย ชาย-หญิงมอบให้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ทั้งหมด 80 ชุด

โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤหัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดซื้อ และนางสุนิสา อิศรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้รับมอบ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This