ให้การสนับสนุนศูนย์การเรียน ตชด.

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 03 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

3 กรกฎาคม 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมกรรมการสโมสรอาสากาชาด มอบเงิน และอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ สมุด ปากกา แฟ้ม ดินสอ แก้วน้ำ เสื้อเด็ก ผ้าพันคอ ตุ๊กตา ชุดปรุงสลัดเป็นต้น เพื่อที่จะนำไปมอบแก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ที่จะถึงนี้ โดยมี นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด และนางนภาพรรณ วิภาคพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรอาสากาชาด

หมวดหมู่