วันที่: 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โครงการอาสาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะอาสากาชาดในโครงการฯ ร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำน้ำหมัก น้ำยาอเนกประสงค์และการทำฮอร์โมนผลไม้ ซึ่งมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ทุกวันอังคารของเดือน

 

หมวดหมู่