โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 มีนาคม 2562

โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมออกพื้นที่จัดแสดง โครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ณ ศาลามูลนิธิวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอาสากาชาดนำน้ำยาEMขยาย ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและพูดคุยถึงปัญหาขยะ สภาพแวดล้อม และแนวทางในการกำจัดขยะ โดยมี นายวิทยา ญาณจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำEMขยาย ร่วมแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ สำนักงานอาสากาชาดยังจัดทำชุดข้อมูลความรู้ในการทำEMขยาย การทำน้ำยาอเนกประสงค์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงชุดความรู้ดังกล่าวได้โดยการ Scan QR Code เพื่อศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยตนเองได้อีกด้วย

 

 

หมวดหมู่