โครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 พฤษภาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ด้วยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เป็นวันวิสาขบูชา สโมสรอาสากาชาดได้จัดให้อาสากาชาดได้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมฟังเทศน์เวียนเทียน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หมวดหมู่