วันที่: 16 ตุลาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2556 คณะอาสากาชาด นำโดยนางสาวสงวน อภิบุณโยภาสอุปนายกสโมสรอาสากาชาด รวม 10 ท่าน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่บ้านพุฒมณฑา จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา

หมวดหมู่