โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำอาสากาชาดฯ ณ จ.นครปฐม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 กรกฏาคม 2560

วันที่13 – 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการจัดการอบรมใน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำอาสากาชาดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเฉพาะกิจ ณ โรงแรมสามพรานริเวอไซต์ จังหวัดนครปฐม 13 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ จากนั้นจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ วิทยากร ต่อมามีการบรรยายเรื่อง โครงการอาสากาชาดโมเดล2017 โดย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด จากนั้นจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยนำกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานของอาสากาชาดในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมเรียนรู้จากสิ่งที่ได้รับผลและส่งผลต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสากาชาดที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 14 กรกฏาคม 2560 วิทยากรนำกลุ่มผู้นำอาสกาชาดร่วมกิจกรรมปรับใจเพียงนิด ชีวิตเปลี่ยนได้ โดย นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ จากนั้นบรรยายเรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยนายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจัดให้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ -กรณีไก่ทอดเฉพาะกิจ และ -กรณีพิธีฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการ ภายหลังเสร้จสิ้นการสัมนาิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก สาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

หมวดหมู่