โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านศิลปะ

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 08 กรกฎาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2556 นางประกาย อติแพทย์ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านศิลปะ และคณะกรรมการโครงการฯ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านศิลปะ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และคณะอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ร่วมในพิธี จากนั้น เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนเยี่ยมชมโครงการฯ และอาสากาชาดลงชื่อเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ จำนวน 10 กลุ่มงานรวมทั้งการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไป

หมวดหมู่