วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

18 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ สงวนศรี อภิบุณโยภาส อุปนายกสโมสรอาสากาชาด เปิดอบรมการทำศิลปะบนเปลือกไข่ ทำกระเป๋าจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศ แก่อาสากาชาดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีเรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมชื่นชมในความสามารถของอาสากาชาด ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่