โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน

ข่าว, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่: 25 กรกฎาคม 2556

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะอาสากาชาด (วันละ 8 ท่าน) ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน อบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร 28 รูป และให้ความรู้แก่ประชาชนในระแวกนั้น 46 ราย ในหลักสูตร “การดูแลตนเองของภิกษุสูงอายุ” ณ วัดขุนจันทร์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ให้ความรู้เรื่องโรคตา วิทยากรจากศูนย์จักษุมาตร สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เรื่องอาหารและการบริโภค วิทยากรจากฝ่ายโภชนาวิทยา รพ.จุฬาฯ สาธิตการใช้ยางยืดเพื่อสุขภาพ ถวายความรู้พระภิกษุให้รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแลกันเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมถวายอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน ปรอท หมวกไหมพรม ยา ฯ ยางยืดเพื่อสุขภาพ และจัดถวายอาหารเพล แก่ภิกษุ และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

หมวดหมู่