โครงการพัฒนาคุณภภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักอาสากาชาด เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการฯ นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะอาสากาชาดร่วมทำกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในระแวกนั้น ณ วัดทองบน แขวงบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ให้ความรู้เรื่องโรคตา วิทยากรจากศูนย์จักษุมาตร สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เรื่องอาหารและการบริโภค วิทยากรจากฝ่ายโภชนาวิทยา รพ.จุฬาฯ สาธิตการใช้ยางยืดเพื่อสุขภาพ สอนพระภิกษุให้รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแลกันเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมถวายอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน ปรอท หมวกไหมพรม ยา ฯ และจัดถวายอาหารเพล

หมวดหมู่