วันที่: 04 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ
“โครงการธารน้ำใจปลูกถ่ายชีวิต”
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 นายชัยวัฒน์ อินทราชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 นำคณะทำกิจกรรมขอรับบริจาคดวงตาภายใต้ “โครงการธารน้ำใจ ปลูกถ่ายชีวิต” ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์รามอินทรา โดยโครงการนี้จะดำเนินงานต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อขอรับบริจาคดวงตาให้ครบจำนวน 1,000 คู่ ภายในสิ้นปีนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ออกหน่วยรับบริจาคพร้อมกับการขอรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่