แสดงความยินดี

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ตุลาคม 2555

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด แสดงความยินดีกับนางประกาย อติแพทย์ ในฐานะนายกสโมสรอาสากาชาดคนใหม่ นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานอาสากาชาด และผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดได้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งนางผอบ ไวยบุตร ผู้ดูแลงานเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สามารถจัดตั้ง Happy Team ได้ครบสมบูรณ์ตามนโยบายการปรับปรุงการดำเนินงานของอาสากาชาดในการประชุมผู้นำอาสากาชาด ณ ห้องประชุมตึกอปร. ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมวดหมู่