แสดงความยินดี

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 สิงหาคม 2560

แสดงความยินดี
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย๋์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด แสดงความยินดีกับนางสาวสงวนศรี อภิบุณโยภาส กรรมการสโมสรอาสากาชาดที่ได้รับรางวัลรางวัลจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย หนึงล้านกล้าความดีถวายในหลวงสตรีตัวอย่างแห่งปี2559 และรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2560 โดยได้นำความรู้ความสามารถในงานฝีมือและการทำประโยชน์เพื่อสังคมมาปรับใช้ในฐานะเป็นอาสากาชาดและกรรมการสโมสรอาสากาชาดปัจจุบัน

หมวดหมู่