แสดงความยินดี

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 ตุลาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

10 ตุลาคม 2556 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก 72 พรรษา พร้อมคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสิริกันยา ศิริรังษี ที่มารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด และในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางปุณณภา แก้วไทรเลิศ นางสาววิจิตรา ศิริสูตร์ และนางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ การนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบช่อดอกไม้ให้กับอาสากาชาดทั้งสามท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่