แสดงความยินดีผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคนใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 ตุลาคม 2558

ประเภท: ข่าวประจำวัน

1 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเป๋ารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และการ์ดแสดงความยินดีแก่ นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

หมวดหมู่