แสดงความยินดีกับอาสากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง ตึกสก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แสดงความยินดีกับนางผอบ ไวยบุตร ในฐานะอาสากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรังที่ตึกสก. 16

หมวดหมู่