แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 30. กันยายน. 2561.

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสากับชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ วัดหนามแดง สมุทรปราการ

รับบริจาคโลหิต. 565. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 7. ราย
อวัยวะ. 6. รายรวม 19 ราย
อุทิศร่างกาย. 6. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่