แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 สิงหาคม 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางจิราวรรณ รัตนากร นางจามรี อ่อนแสง นางสาวพรนิภา ประสมสิทธิและนางสาวอรสา ปฏิพัทธ์ปัญญากุล อาสากาชาดรุ่น1/2555ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTS)พหลโยธิน 18/1 ได้มีผู้บริจาคดวงตา 15 ราย อวัยวะ 13 ราย ร่างกาย 10 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย

 

หมวดหมู่