บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 4,6,18,19 และวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะอาสากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ได้แก่ นางอุทัยวรรณ อุดมสุข นางสาวประเทืองศรี ยมาภัย ออกหน่วยเลือดที่รพ.พระมงกุฏเกล้า ที่กรมยุทธบริการ ศาลเยาวชนและครอบครัว – ปทุมธานี และโรงเรียนรักษาดินแดนเขตจตุจักร
นางรัชนิศ โกสุมา นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล ออกหน่วยรับบริจาคเลือดกับรพ.พระมงกุฏเกล้า มีผู้บริจาคเลือด 56คน

 

หมวดหมู่