แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 ธันวาคม 2561

19 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาด พร้อมด้วยนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี จำนวน 25 ท่าน ในเรื่อง “งานบริการผู้ป่วยโรคลมชัก คลินิกโรคลมชัก” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ณ อาคาร ภปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้อาสากาชาดมีความรู้ความสามารถและความชำนาญ ในการช่วยงานของศูนย์ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับการรักษา โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงสุดา จิรสกุลเดช พร้อมทีมวิทยากร จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับ วิทยาจารย์จากฝ่ายอบรมและประสาน สำนักงานอาสากาชาด นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นายปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ นางสาวอรภร บุญรุ่ง และทีมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่