แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล และนางมาลี พิริยะวัฒน์ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้แก่สภากาชาดไทย ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ได้ผู้บริจาคดวงตา 27 ราย อวัยวะ 27 ราย และร่างกาย 25 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย

 

 

หมวดหมู่