แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 15. ธันวาคม 2561 ปฎิบัติงานจิตอาสา ณ ห้างซีคอนสแควร์ บางนา
โครงการจิตอาสา อาสากาชาด , ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้งและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ออกปฎิบัติงานจิตอาสารับบริจาคโลหิต รับแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะและอุทิศร่างกายมอบให้สภากาชาดไทยทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน

รับบริจาคโลหิต.255 ราย
รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา,อวัยวะและอุทิศร่างกายรวม. 24. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่