แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่12 ธันวาคม 2561 กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคร่างกาย ดวงตา อวัยวะ โดยคณะอาสากาชาด นำโดยนางวรรณี มณีสุริยา และอาสากาชาด รุ่น 1/57 ณ ศูนย์การค้า Tree On 3 
จำนวนผู้แสดงความจำนงร่วมบริจาคร่างกาย ดวงตา อวัยวะ ดังนี้
1.ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 28 ราย
2.ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 28 ราย
3.ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 26 ราย
รวมทั้งสิ้น 82 ราย

 

หมวดหมู่