แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22. พฤศจิกายน 2561

อาสากาชาดปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา สภากาชาดไทย ออกหน่วย ณ บริษัท โออิชิ จำกัด นวนครร่วมกิจกรรมจิตอาสากับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับบริจาคโลหิตรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา,
อวัยวะและอุทิศร่างกาย มอบให้สภากาชาดไทย

รับบริจาคโลหิต. 33. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา , อวัยวะ และอุทิศร่างกาย. 10. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่