แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1|2555 ประกอบด้วย นางกรุณา จันทร์หอมหวล นางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุลและนางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารชาญอิสระ 2 เพชรบุรีตัดใหม่ ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 55 ราย อวัยวะ 58 ราย และร่างกาย 55 ราย รวมทั้งสิ้น 168 ราย

 

หมวดหมู่