แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 28. พฤศจิกายน. 2561

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทยร่วมปฎิบัติงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ออกหน่วยภาคสนาม รับบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกายมอบให้สภากาชาดไทย

บุคลากร ฝ่ายการช่างบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ดอนเมือง ยังคงให้การสนับสนุนบริจาคโลหิต ทุก 3. เดือน
และบุคลากรมีความประสงค์
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา,อวัยวะและอุทิศร่างกาย
เพิ่มขึ้นด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต 48. ราย
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกายรวม. 21. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่